top of page

Post-Processor Yazılımı

Desteklenen CAD/CAM yazılımları;

 • CATIA

 • Siemens NX

 • Solidcam

 • Cimatron

 • Mastercam

 • Tebis

 • Powermill

 • Camworks

 • ProEngineer

 • HyperMill

 • HSMWorks

 • Inventer HSM

 

CanikSoft Post-Processor yazılımı CAD/CAM yazılımları ile hazırlanan CAM programlarını çok eksenli kompleks tezgahların yürütebileceği NC kod haline dönüştürür.

CanikSoft Post-Processor yazılımı 5 eksenden 9 eksene kadar standart tezgahları desteklediği gibi özel tezgahlar için kolayca uyarlanabilecek şekilde geliştirilmiştir. Güçlü uyarlanabilirliği sayesinde kısa sürede her türlü tezgah için NC kod üretecek hale getirilebilmektedir. Ayrıca bu güçlü uyarlanabilirliğin bazı bölümleri müşteri kullanımına açıktır. Dolayısıyla müşteri NC kod yapısını kendisi de değiştirebilmektedir.

Gelişmiş Arayüz

Postprosess yazılım arayüzü takımyolu üzerinde çeşitli düzenlemelere olanak sunar. CAM yazılımından okunan tüm program yada tek tek operasyonlar üzerinde Kes, Kopyala, Yapıştır ve Transformasyon yapılabilmektedir. Taşı, Döndür, Aynala, Ölçekle vb transformasyonlar sonradan düzeltilebilmek üzere kayıt olarak saklanmaktadır. Düzenlemeler sonucu oluşan yeni takımyolunu kaydetmek mümkündür.

Post-Processor Yetenekleri

 • Ortak PostProcessor kullanımı: Birden fazla CAM yazılımı kullanılan firmalarda CAM yazılımından bağımsız olarak ortak Post-Processor yazılımı kullanma imkanı sunar.

 

 • Hızlı post alma: Kullanıcı CanikSoft Post-Processor yazılımı arayüzünü görmeksizin doğrudan kullandığı CAM yazılımı içerisinden G-Code çıktısını alabilir. CAM yazılımından PostProcess komutu verildiğinde CanikSoft Post-Processor yazılımı otomatik olarak devreye girer ve G-Code üretir. Üretilen G-Code kullanıcının istediği bir adrese otomatik olarak kaydedilebileceği gibi tezgah ile bilgisayar arasında network bağlantısı var ise doğrudan tezgah hafızasına kaydedilmesi de mümkündür.

 

 • Çoklu Post Alma: Bilgisayarda kayıtlı çok sayıda APT veya CLData formatındaki dosyaların tek tıklama ile Post-Process edilmesi mümkündür. Böylece kullanıcı her bir dosyayı tek tek açmak zorunda kalmadığından zamandan tasarruf edilmiş olur.

 

 • Post Tezgah Kontrolü: CanikSoft Post-Processor yazılımı çok sayıda tezgah kullanılan firmalarda yanlışlıkla başka bir tezgaha ait post çıktısının diğer bir tezgahta işlenmesine izin vermez. Tezgah alarm verir ve çalışmayı durdurur. Böylece istenmeyen sonuçların ortaya çıkması engellenmiş olur.

 

 • CAM Kontrolü: CanikSoft Post-Processor yazılımı CAM tarafında unutulan yada hatalı girilen bir çok girdiyi post-process aşamasında düzeltmeye izin verir (Devir, ilerleme, takım no vs). Öncelikle kullanıcı uyarılır ve gerekli düzeltmeyi yapması tavsiye edilir ancak kullanıcı isterse post yazılımı üzerinde gerekli düzeltmeyi yaparak G-Code üretebilir.

 

 • Operatöre Kolaylıklar: CanikSoft Post-Processor yazılımı her G-Code başında operatör için gerekli bilgileri listeler. Post-Process işleminin kim tarafından hangi saatte alındığı, bu G-Code içinde hangi takımların kullanılacağı, takım numaraları, işlemenin ne kadar süreceği gibi bilgiler operatöre bildirilmiş olur. Öte yandan istenirse takım numaraları, devir ve ilerlemeler değişkenlere atanarak operatörün elle müdahele etmesi kolaylaştırılabilir.

 

 • Operasyon Tipi Algılama: Operasyon tipi otomatik olarak algılanır ve buna göre NC kod üretilir (Simultane, düzlemsel, delik vs.). Simultane operasyonlarda tezgah varsa takım ucu moduna geçirilir ve döner eksen frenleri açılır. Düzlemsel operasyonlarda döner eksen frenleri açılır, takım güvenli bölgede iken döner eksenler pozisyonlanır ve frenler kilitlenilerek işleme gerçekleştirilir,

 

 • Akıllı Yanaşma Hareketleri: Her operasyonun ilk hareketi (yanaşma) tezgah kinematiğine özel olarak icra edilir ve yanaşmalar esnasında oluşabilecek problemler önlenmiş olur. Döner eksen hareketi gerektirmeyen opersyonların ilk hareketinde takımın son pozisyonu dikkate alınarak önce X,Y sonra Z ya da önce Z sonra X,Y eksenlerinde yanaşma otomatik olarak tercih edilir.

 

 • Tezgah Kaba-Finiş Modu: Kaba, yarı kaba yada finiş operasyonlar otomatik algılanır ve operasyon öncesi tezgah kaba, yarı kaba yada finiş moduna geçirilir.

 

 • Güvenli Bölge Konumlama: Operasyonlar arası geçişlerde döner eksen hareketi varsa otomatik olarak güvenli bölge konumlaması gerçekleştirilerek takım, tutucu yada tezgaha gelebilecek zararlar önlenmiş olur,

 

 • Otomatik Limit İçine Alma: C ekseni çevirerek otomatik limit içine alma gerçekleştirilebilir (Singularity durumunda). Yazılım limit dışına çıkan operasyonları otomatik olarak yakalayabilir ve limit içerisinde işleyebileceği döner eksen açısını deneyerek bulur. Söz konusu operasyonun bu açıda işleneceği rapor penceresinde kullanıcıya bildirilir,

 

 • Açılı Kafa Desteği: Açılı kafa ile 5 eksen simultane dahil çalışılabilmektedir,

 

 • Farklı Açılarda Delik İşlemleri: Formlu yüzeylerdeki farklı açılardaki delikler kafayı her delik için güvenli bölgeye yada referans pozisyona göndermeksizin simultane geçişler olarak gerçekleştirilebilir,

 

 • Kullanıcı Parametreleri: Kullanıcı düzeyinde parametre oluşturulabilmekte ve NC kod bu parametreler kullanılarak kullanıcı isteği doğrultusunda özelleştirilebilmektedir. Böylece yazılım kaynak koduna müdaheleye gerek olmaksızın müşteri özel istekleri kolaylıkla gerçekleştirilebilmektedir. Parametrelere son girilen değerler otomatik hatırlanır,

 

 • Dairesel, helisel yada delik döngülerini doğrusal hareketlere çevirebilme: Tezgah dairesel, helisel hareketleri yada delik döngülerini desteklemiyorsa yazılım bu hareketleri otomatik olarak doğrusal hareketlere çevirir,

 

 • Dairesel Hareket Düzeltme: Tezgah tarafında sorun olabilecek çok küçük yada çok büyük dairesel hareketlerin otomatik yakalanması ve doğrusal hareketlere çevrilmesi,

 

 • Alternatif Açı Seçimi: Düzlemsel operasyonlarda kullanıcı alternatif açıları seçebilmektedir. İstenirse sürekli olarak bu alternatifi kullanma yada bir operasyona özel diğer alternatifin seçilebilmesi mümkündür,

 

 • C Eksen Dönük İşleme: Takım ekseni ile rotary ekseninin paralel olduğu (Singularity) düzlemsel operasyonlarda tezgah limitlerinden kurtulmak için rotary ekseni istenilen açıda kullanabilme,

 

 • Eksen Kilitleme (C Eksen Simultane İle İşleme): Takım ekseni ile rotary ekseninin paralel olduğu (Singularity) düzlemsel operasyonlarda tezgah limitlerinden kurtulmak için X yada Y ekseni kilitleyerek C eksen ile simultane işleyebilme,

 

 • Otomatik Diğer Alternatife Geçiş: Simultane operasyonlarda döner eksenlerde minimum hareketi sağlayacak alternatifi otomatik seçebilme. Döner eksen limit durumunda otomatik olarak diğer alternatife güvenli geçiş (Retract & Re-Engage),

 

 • C Eksen Hareket Optimizasyonu: Simultane operasyonlarda takım ekseni ile rotary ekseninin paralel olması (Singularity) durumundaki C eksenindeki keskin dönüşlerin yakalanması ve optimize edilmesi,

 

 • Linearization: Simultane operasyonlarda iki döner eksen hareketin birleşiminden kaynaklanan takım uç pozisyonunun takım yolu yörüngesinden sapmasını otomatik yakalama ve verilen tolerans dahilinde takım uc pozisyonunun yörünge üzerinde kalmasını sağlayacak şekilde ara nokta üretilmesi (Linearization),

 

 • Otomatik Takım Yörünge Kontrolü: Simultane operasyonlarda iki döner eksen hareketin birleşiminden kaynaklanan takım yörüngesindeki ani değişimlerin otomatik yakalanması NC kodun CAM tarafından istenilen takım yoluna uygun doğrultuda yürütülmesi için optimize edilmesi ve ara nokta üretilmesi,

 

 • Maksimum Döner Eksen Hareketi Belirleyebilme: Simultane operasyonlarda maksimum döner eksen hareket miktarı kullanıcı tarafından değiştirilebilmesi ve döner eksenlerin ani dönüşlerinden oluşabilecek problemlerin önlenebilmesi,

 

 • Takım Boy Kontrolü: Çarpma riski olan operasyonlarda uzun bağlanması gereken takımların tezgah tarafında yeterli boyda bağlanmaması durumunda tezgahın otomatik olarak alarm vermesi ve işlemeye devam etmemesi,

 

 

C Eksen Dönük İşleme

Takım ekseni rotary eksen vektörü ile paralel olan operasyonlarda rotary eksenin döndürülmesi takımın parçaya göreceli doğrultusunu etkilemez. Bu tür operasyonlarda rotary eksenin istenilen açısında işleme yapılabilir.

 

Otomatik Limit İçine Alma

Otomatik limit içine alma deneme yanılma yöntemi ile limitler içerisinde işlenebilecek rotary açısını otomatik olarak bulur ve bulunan açı kullanıcıya raporlanır.

Eksen Kilitleme

Eksen kilitleme limit dışına çıkan operasyonların limitler içerisinde işlenebilmesini olanaklı kılar.

Limit dışına çıkan X ya da Y eksen kilitlenerek bu eksen yerine C eksen döndürülür ve işleme gerçekleştirilir.

Alternatif Açı Seçimi

5 eksen tezgahlarda bir operasyon iki ayrı alternatifte işlenebilir. Bu alternatiflerden hangisinin kullanılacağı post-processor yazılımı tarafından otomatik belirlenebileceği gibi kullanıcının da bu iki alternatiften birini seçmesi mümkündür.

Alternatif Açı Seçimi - Simultane

5 eksen simultane operasyonlarında alternatif pozisyonlama ile ilgili iki seçenek bulunmaktadır. Bunlar; başlangıçta hangi alternatifin kullanılacağı ve diğer alternatife geçiş izni olup olmadığıdır.

Burada post yazılımı otomatik karar verebileceği gibi kullanıcı bir operasyonun hangi alternatiften başlayacağını ve diğer alternatife geçilip geçilmeyeceğini belirleyebilir. Diğer alternatife geçiş izni var ise post yazılımı minimum döner eksen hareketi olacak şekilde seçim yapar.

bottom of page